Tuff & Liten gänget 2017/2018!

I mars 2008 startade jag min verksamhet som familjedaghem i privat regi efter anställning i kommunen som dagbarnvårdare sedan 1991. Jag bor i Halmstad, i ett område som heter Snöstorp.

Vi har egen kö och följer den kommunala taxan för  barnomsorgsavgift.

Verksamheten bedrivs i våra hem och vi har djur, så tyvärr är det inget alternativ för allergiker.

2014 öppnade vårt efterlängtade "dagmammehus" som också givetvis ligger i Snöstorp. Där arbetar 3 barnskötare. Vi har tillstånd där för 15 barn.

 Hur stor barngruppen är blir svårt att svara på i förhand. Det är barnens tid, ålder och sammansättning som styr gruppens storlek.

I verksamheten ges utrymme för individanpassade aktiviteter och fri lek.

Att kunna få möjlighet att fånga dagen med barnen och låta de uppleva det som intresserar för tillfället är en stor förmån. Det görs möjligt i vår nära personliga kontakt i den lilla, flexibla gruppen.

Målet med min/vår verksamhet är att vara just det som ordet dagmamma syftar på: En "extra" mamma på dagen och en famn som känns trygg och välkänd för barnet. Att vara just den dagmamman som jag/vi själv önskar till mina/våra egna barn.


 

Vi fortsätter stödja Missing People och Rädda varje unge som arbetar mot sexuella övergrepp på barn! Även Aktiv skola som arbetar mot grooming och mobbing finns med i sponsringen för 2017/18! Ny sponsring för året är Nattvandrarna som hjälper ungdomar på stan.

 

Tack för
[counter]
besökare!

Vill du ringa oss,
Anna-Karin, 213921

Fjärilen, 50115