I mars 2008 startade jag min verksamhet som familjedaghem i privat regi efter anställning i kommunen som dagbarnvårdare sedan 1991. Jag bor i Halmstad, i ett område som heter Snöstorp.

Vi har egen kö och följer den kommunala taxan för  barnomsorgsavgift samt övriga regler för kommunal barnomsorg i Halmstad.

2014 öppnade vårt efterlängtade "dagmammehus" som också givetvis ligger i Snöstorp. Där arbetar 3 barnskötare. Vi har tillstånd där för 15 barn.

I juni 2023 öppnar vårt andra "dagmammehus" som finns i Snöstorp där 20 barn har tillstånd. Där arbetar 4 barnskötare.

 Hur stor barngruppen är blir svårt att svara på i förhand. Det är barnens tid, ålder och sammansättning som styr gruppens storlek.

I verksamheten ges utrymme för individanpassade aktiviteter och fri lek.

Att kunna få möjlighet att fånga dagen med barnen och låta de uppleva det som intresserar för tillfället är en stor förmån. Det görs möjligt i vår nära personliga kontakt i den lilla, flexibla gruppen.

Målet med min/vår verksamhet är att vara just det som ordet dagmamma syftar på: En "extra" mamma på dagen och en famn som känns trygg och välkänd för barnet. Att vara just den dagmamman som jag/vi själv önskar till mina/våra egna barn.

Att vi arbetar efter LPFÖ18 och riktlinjer för Pedagogisk omsorg ser vi som en självklarhet. Våra barn har lika stor rätt till utbildning och utveckling som alla barn i förskoleåldern.


 

Tack för
[counter]
besökare!

Vill du komma i kontakt med oss?
Maila: tuffochliten@gmail.com

Fjärilen, 50115