Vad erbjuds barnen hos oss och vad händer om vi är sjuka?

Chans att lära sig att vistas i närmiljön på ett naturligt och avslappnat sätt. Få en nära kontakt med barnen och kunna locka med kunskap där intresse finns.

Vi har en vikarie som hjälper oss vid sjukdom och ledighet. Hon har en lång erfarenhet som kommunal dagbarnvårdare  och förskolepersonal och är numera pensionerad och bor i samma område. Vi träffas regelbundet så att extradagmamman är bekant för barnen.

Vad får man hos oss?

- All aktvitet kopplas till lärplanen för förskolan (Lpfö18) och kvalite´n efter kontroller är hög!

- Mycket utevistelse med naturupplevelser, lekplatser, promenader vilket ger stimulans, motorik och minskade sjukdagar

-Att bli sedd i en liten barngrupp

-Anpassade aktiviteter efter barnens sammansättning. Mycket sång, musik, rytmik och tid för fri lek.

- Att barnen vistas i hemmiljö och äter hemlagad husmanskost.

-Tryggheten i att en eller några få personer följer barnets dag och alltid kan svara på föräldrarnas frågor om hur dagen har varit.

-Att kunna minska ner på sjukdagar eftersom barngruppen inte är så stor

-En stressfri tillvaro i lugn miljö